Magunkról

Napjainkban a hulladék anyagok újrahasznosítása képtelen lépést tartani a hulladékok termelődésének ütemével. A hulladékfeldolgozás további általános problémája az égetési és pirolizálási maradványok/veszélyes hulladékok keletkezése és ezek végső elhelyezése vagy kezelése.

Cégünk elsődleges célja, hogy ezen végső maradékanyagokat is gazdaságosan kezelő berendezéseket alkosson Kutatás – Fejlesztési projektjeiben. Kidolgozott és szabadalmazásra benyújtott eljárásunkkal ezen végső, kimeneti anyagok is hasznosíthatóak, nyersanyagként újrafelhasználhatóak, így a napi gyakorlatban is megvalósulhat a teljes körű újrahasznosítás.

Az eddig szokásos termikus plazmatechnológiák teljes átértékelése révén, a jelenleg rendelkezésre álló új technológiai fejlesztések felhasználásával, gazdaságosan működtethető berendezéseket tervezünk.

Célunkat több, eltérő kivitelű és munkaközegű plazmafáklya rendszer egymásba ágyazásával, a magas hőmérséklet révén lehetővé váló anyag átalakításokkal érjük el. A kimeneti anyagok összetétele az értékesíthetőség figyelembe vételével alakítható. A fémek fajsúly szerint szétválasztva kihozhatók. A steril szintézisgáz önmagában is értékesíthető, de gázmotorban energiává is alakítható. A salakanyag adalékkal salakgyapot hőszigetelő szállá válik. Így lehetséges a 100%-os újrahasznosítás.

A 100% -os újrahasznosítás értelmezésünk szerint azt is jelenti, hogy a folyamat teljesen zárt, sem a levegőben, sem a vizekben, sem szilárd anyagként nem történik környezetszennyezés.

Több kutatóintézettől – egyetemtől is igény jelentkezik különféle plazmatechnikai kísérletek elvégzésére. Laboratóriumi mérések után, olyan kisüzemi ellenőrző méréseket vállalunk, melyhez magas hőmérsékletű plazmatechnika szükséges. Cégünk e feladatokban is partner, az előkészítésben, a mérésekben, esetleges módosításokkal, a megismétlésben is. A kisüzemi próbák eredményeit elemezve, elméleti és gyakorlati változtatási javaslatokat teszünk.

Főbb Kutatás – Fejlesztési területeink

1. Égetési maradékanyagok kezelése

Minden iszapjellegű, végső maradványanyag kezelésére alkalmazható eljárásunk, melyeknél az ipari és kommunális hulladékkezelés végső maradványai egyébként lerakóra kerülnének.
A szabadalmaztatásra benyújtott MPVP (Menegeable Patent Variable Pulse) technológia révén, a fent említett végső hulladékokat tudjuk maradéktalanul kezelni úgy, hogy az output anyagok a legkevésbé sem veszélyeztetik a környezetet sem szilárd, sem légnemű állapotban. Szennyvízkibocsájtás helyett a saját takarítási szennyvizet is felhasználjuk. Lehetővé válik a dioxinok, furánok, Cl, lebegő fém részecskék stb. 100%-os lekötése, a veszélyes anyagok újraképződésének elkerülése. A szűrési feladatok, és így a költségek is jelentősen csökkennek.

2. Pirolizálási maradékanyagok kezelése

Minden, a forgalomból kivont gépjármű, törés utáni könnyűfrakció (Shredder Light Fraction, SLF) pirolízis maradványának feldolgozása is lehetővé válik. Így elérhető a 2015-től előírt, 95 %-ot meghaladó újrafeldolgozási arány teljesítése.

3. Mezőgazdasági maradékanyagok

Az ú.n. barnamezős területeken jelentős mennyiségű szennyezett növény képződik évről – évre. Vannak olyan növények, amelyek kifejezetten alkalmasak a nehézfémek talajból való kihozatalára. Kérdés, hogy mi történjék később ezekkel a növényekkel.
Eljárásunk erre a gondra is megoldást ad. Együtt kezelve az egyéb veszélyes és nem veszélyes mezőgazdasági hulladékokkal, gazdaságosan működtethető berendezés létesíthető.

4. Elektromos és elektronikai anyagok kezelése

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak feldolgozásával (waste of electric and electronic equipment, WEEE), a fémek – ötvözetek redukált, fémtőzsdére vihető állapotban történő kihozatala válik lehetővé.
Az újszerű, pulzáló automatikus vezérlési rendszerének köszönhetően berendezésünk képes az értékes anyagok (fémek, nemesfémek) közvetlen kinyerésére vagy olyan vegyületté alakítására, mely nem szennyező és a későbbiekben más technológia számára használható.

5. Meddőhányók újrafeldolgozása

A meddőhányók folyamatos környezetszennyezők, különösen a vízbázisokat fenyegetik. Technológiánkkal kihozhatók a bennmaradt haszonanyagok, és többféle, hozott bemeneti anyaggal együtt üzemeltetés révén, gazdaságos az eljárási mód is.

6. Szén – szénporfeldolgozás kémiai céllal

A mai technológiai lehetőségekkel reális cél a szén kémiai jellegű feldolgozása, ill. felhasználása, természetesen szintén teljesen zárt folyamat során.
Jelenleg még elméleti – laboratóriumi kísérleti a kutatásunk.

7. Vitrifikált salak előállítása

Lehetséges a már ismert, beágyazással nyert vitrifikált salak anyag („glassy rock”) előállítása is, mely használható terepfeltöltésre, zúzalékkő helyett, bitumen útfelületbe való beágyazásnál, de kerámia tégla vagy más alakos test is készíthető belőle.

8. Veszélyes hulladéklerakók tárhely felszabadítása

A gazdasági megtérülés mellett, ökológiai lábnyomunk csökkentése is fontos, mely mindannyiunk vitathatatlan hosszú távú érdeke. Lehetővé válik már lerakott anyagok feldolgozása, így lerakóhely felszabadítása is. A már elkészült veszélyes hulladéklerakó telepek így hosszabb élettartamúak lehetnek.

9. Alumínium előállítás új elvi alapokon

Alumínium – ill. alumínium ötvözet új elvi alapokon történő előállítása timföldből, több, mint 50 % -os energia megtakarítással.
Kísérleti – elméleti kutatásunk.

Járulékos környezeti előnyök

Az alkalmazott plazmafáklyák együttese és optimalizált mérete gazdaságos működtetést biztosít. Konténer méretekben telepíthető más rendszerek mellé (pl. pirolízis üzemek), és adaptálható további különböző outputok mellé. Nem szükséges a veszélyes anyagokat raktározni, szállítani.

Optimalizált méretével lehetővé teszi a kisebb méretű egységek gazdaságos telepítését, így a keletkezés helyén megoldható a teljes körű újrahasznosítás és csak értékesíthető, raktározható késztermékek, és villamos energia keletkezik.