Magunkról

2016-05-30

Napjainkban a hulladék anyagok újrahasznosítása képtelen lépést tartani a hulladékok termelődésének ütemével. A hulladékfeldolgozás további általános problémája az égetési és pirolizálási maradványok/veszélyes hulladékok keletkezése és ezek végső elhelyezése vagy kezelése.

Cégünk elsődleges célja, hogy ezen végső maradékanyagokat is gazdaságosan kezelő berendezéseket alkosson Kutatás – Fejlesztési projektjeiben. Kidolgozott és szabadalmazásra benyújtott eljárásunkkal ezen végső, kimeneti anyagok is hasznosíthatóak, nyersanyagként újrafelhasználhatóak, így a napi gyakorlatban is megvalósulhat a teljes körű újrahasznosítás.

Az eddig szokásos termikus plazmatechnológiák teljes átértékelése révén, a jelenleg rendelkezésre álló új technológiai fejlesztések felhasználásával, gazdaságosan működtethető berendezéseket tervezünk.

Célunkat több, eltérő kivitelű és munkaközegű plazmafáklya rendszer egymásba ágyazásával, a magas hőmérséklet révén lehetővé váló anyag átalakításokkal érjük el. A kimeneti anyagok összetétele az értékesíthetőség figyelembe vételével alakítható. A fémek fajsúly szerint szétválasztva kihozhatók. A steril szintézisgáz önmagában is értékesíthető, de gázmotorban energiává is alakítható. A salakanyag adalékkal salakgyapot hőszigetelő szállá válik. Így  lehetséges a  100%-os újrahasznosítás.

A 100% -os újrahasznosítás értelmezésünk szerint azt is jelenti, hogy a folyamat teljesen zárt, sem a levegőben, sem a vizekben, sem szilárd anyagként nem történik környezetszennyezés.

Több kutatóintézettől – egyetemtől is igény jelentkezik különféle plazmatechnikai kísérletek elvégzésére. Laboratóriumi mérések után, olyan kisüzemi ellenőrző méréseket vállalunk, melyhez magas hőmérsékletű plazmatechnika szükséges. Cégünk e feladatokban is partner, az előkészítésben, a mérésekben, esetleges módosításokkal, a megismétlésben is. A kisüzemi próbák eredményeit elemezve, elméleti és gyakorlati változtatási javaslatokat teszünk.