K+F

2016-05-30

Főbb Kutatás – Fejlesztési területeink

1. Égetési maradékanyagok kezelése

Minden iszapjellegű, végső maradványanyag kezelésére alkalmazható eljárásunk, melyeknél az ipari és kommunális hulladékkezelés végső maradványai egyébként lerakóra kerülnének.

A szabadalmaztatásra benyújtott MPVP (Menegeable  Patent Variable Pulse) technológia révén, a fent említett végső hulladékokat tudjuk maradéktalanul kezelni úgy, hogy az output anyagok a legkevésbé sem veszélyeztetik a környezetet sem szilárd, sem légnemű állapotban. Szennyvízkibocsájtás helyett a saját takarítási szennyvizet is felhasználjuk. Lehetővé válik a dioxinok, furánok, Cl, lebegő fém részecskék stb. 100%-os lekötése, a veszélyes anyagok újraképződésének elkerülése. A szűrési feladatok, és így a költségek is jelentősen csökkennek.

2. Pirolizálási maradékanyagok kezelése

Minden, a forgalomból kivont gépjármű, törés utáni könnyűfrakció (Shredder Light Fraction, SLF) pirolízis maradványának feldolgozása is lehetővé válik. Így elérhető a 2015-től előírt, 95 %-ot meghaladó újrafeldolgozási arány teljesítése.

3. Mezőgazdasági maradékanyagok

Az ú.n. barnamezős területeken jelentős mennyiségű szennyezett növény képződik évről – évre. Vannak olyan növények, amelyek kifejezetten alkalmasak a nehézfémek talajból való kihozatalára. Kérdés, hogy mi történjék később ezekkel a növényekkel.

Eljárásunk erre a gondra is megoldást ad. Együtt kezelve az egyéb veszélyes és nem veszélyes mezőgazdasági hulladékokkal, gazdaságosan működtethető berendezés létesíthető.

4. Elektromos és elektronikai anyagok kezelése

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak feldolgozásával (waste of electric and electronic equipment, WEEE), a fémek – ötvözetek redukált, fémtőzsdére vihető állapotban történő kihozatala válik lehetővé.

Az újszerű, pulzáló automatikus vezérlési rendszerének köszönhetően berendezésünk képes az értékes anyagok (fémek, nemesfémek) közvetlen kinyerésére vagy olyan vegyületté alakítására, mely nem szennyező és a későbbiekben más technológia számára használható.

5. Meddőhányók újrafeldolgozása

A meddőhányók folyamatos környezetszennyezők, különösen a vízbázisokat fenyegetik. Technológiánkkal kihozhatók a bennmaradt haszonanyagok, és többféle, hozott bemeneti anyaggal együtt üzemeltetés révén, gazdaságos az eljárási mód is.

6. Szén – szénporfeldolgozás kémiai céllal

A mai technológiai lehetőségekkel reális cél a szén kémiai jellegű feldolgozása, ill. felhasználása, természetesen szintén teljesen zárt folyamat során.

Jelenleg még elméleti –  laboratóriumi kísérleti a kutatásunk.

7. Vitrifikált salak előállítása

Lehetséges a már ismert, beágyazással nyert vitrifikált salak anyag („glassy rock”) előállítása is, mely használható terepfeltöltésre, zúzalékkő helyett, bitumen útfelületbe való beágyazásnál, de kerámia tégla vagy más alakos test is készíthető belőle.

8.  Veszélyes hulladéklerakók tárhely felszabadítása

A gazdasági megtérülés mellett, ökológiai lábnyomunk csökkentése is fontos, mely mindannyiunk vitathatatlan hosszú távú érdeke. Lehetővé válik már lerakott anyagok feldolgozása, így lerakóhely felszabadítása is. A már elkészült veszélyes hulladéklerakó telepek így hosszabb élettartamúak lehetnek.

9. Alumínium előállítás új elvi alapokon

Alumínium – ill. alumínium ötvözet új elvi alapokon történő előállítása timföldből, több, mint 50 % -os energia megtakarítással.

Kísérleti – elméleti kutatásunk.